Stručna praksa

POSLOVNA EKONOMIJA

– Dokumenti potrebni za studentsku praksu –

Dnevnik studentske prakse studijskog programa Poslovna ekonomija
Sadržaj dnevnika čini opis obavljenih poslova u toku dana, saznanja koja je student studijskog programa Poslovna ekonomija Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banja Luka stekao, problematiku sa kojom se suočio i razmišljanja o vlastitoj uspješnosti obavljanja poslova.

Potvrda o obavljenoj studentskoj praksi studijskog programa Poslovna ekonomija
Potvrda kojom se dokazuje da je student studijskog programa Poslovna ekonomija Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banja Luka obavio praksu u određenoj radnoj organizaciji.

Uputstvo za pisanje seminarskog rada o obavljenoj studentskoj praksi studijskog programa Poslovna ekonomija
Seminarski rad studenta studijskog programa Poslovna ekonomija Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banja Luka o obavljenoj praksi piše se nakon obavljene prakse u preduzeću/organizaciji /ustanovi ili na nekom projektu.

TRANSPORTNO INŽENJERSTVO

– Dokumenti potrebni za studentsku praksu –

Upućivanje na obavljanje stručne prakse studijskog programa Transportno inženjerstvo
Molba za upućivanje studenta studijskog programa Transportno inženjerstvo Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banja Luka na praksu u određenoj radnoj organizaciji.

Potvrda o obavljenoj studentskoj praksi studijskog programa Transportno inženjerstvo
Potvrda kojom se dokazuje da je student studijskog programa Transportno inženjerstvo Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banja Luka obavio praksu u određenoj radnoj organizaciji.

Izvještaj o obavljenoj stručnoj praksi studijskog programa Transportno inženjerstvo
Izvještaj o obavljenoj stručnoj praksi studenta studijskog programa Transportno inženjerstvo Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banja Luka u određenoj radnoj organizaciji.