Četvrtak

Osnovi menadžmenta
-

Menadžment u saobraćaju
-

Tehnički elementi
-

Finansijska tržišta i berzanski menadžment
-

Bezbjednost saobraćaja
-

Stručna praksa I
-

Mehanizacija i tehnologija pretovara
-

Osnovi menadžmenta
-

Menadžment u saobraćaju
-

Tehnički elementi
-

Finansijska tržišta i berzanski menadžment
-

Bezbjednost saobraćaja
-

Stručna praksa I
-

Mehanizacija i tehnologija pretovara
-