Ponedeljak

Ekonomika poslovanja
-

Osnovi ekonomike poslovanja
-

Osnovi računovodstva
-

Tehnička termodinamika
-

Engleski jezik 3
-

Poslovi engleski jezik
-

Radno i socijalno pravo
-

Logistika u saobraćaju
-

Ekonomika poslovanja
-

Osnovi ekonomike poslovanja
-

Osnovi računovodstva
-

Tehnička termodinamika
-

Engleski jezik 3
-

Poslovi engleski jezik
-

Radno i socijalno pravo
-

Logistika u saobraćaju
-