Srijeda

Poslovna matematika
-

Matematika 1
-

Preduzetništvo
-

Mašinski materijali
-

Menadžment ljudskih resursa
-

Poslovni engleski jezik
-

Špedicija i saobraćajni terminali
-

Poslovna matematika
-

Matematika 1
-

Preduzetništvo
-

Mašinski materijali
-

Menadžment ljudskih resursa
-

Poslovni engleski jezik
-

Špedicija i saobraćajni terminali
-