Transportno inženjerstvo – apsolventski ispitni rok

školska 2020/21. godina

ČETVRTA  GODINA VII  SEMESTAR

PREDMET NOVEMBARSKI ROK DECEMBARSKI ROK
Datum ispita Vrijeme ispita Datum ispita Vrijeme ispita
1.      Mehanizacija i tehnologija pretovara 18.11.2021. 17:00h 16.12.2021. 17.00h
2.      Špedicija i saobraćajni terminali 24.11.2021. 17.00h 22.12.2021. 17.00h
3.      Upravljanje saobraćajem u gradovima 16.11.2021. 18.00h 14.12.2021. 18.00h
4.      Stručna praksa 1 20.11.2021. 9.00h 18.12.2021. 9.00h
5.      Logistika u saobraćaju 22.11.2021. 18.00h 20.12.2021. 17.30h

ČETVRTA  GODINA VIII  SEMESTAR

PREDMET NOVEMBARSKI ROK DECEMBARSKI ROK
Datum ispita Vrijeme ispita Datum ispita Vrijeme ispita
1.      Elektronsko poslovanje 23.11.2021. 18.00h 21.12.2021. 18.00h
2.      Transport putnika i robe 2 26.11.2021. 18.00h 15.12.2021. 18.00h
3.      Međunarodni marketing 17.11.2021. 17.00h 24.12.2021. 18.00h
4.      Stručna praksa 2 27.11.2021. 10:00h 25.12.2021. 10.00h