Transportno inženjerstvo – ispitni rok

Oktobarski ispitni rok, školska 2020/21. godina

PRVA GODINA I SEMESTAR

PREDMET  
Datum ispita Vrijeme ispita
Poslovna informatika 19.10.2021. 19.00h
Matematika I 25.10.2021. 19.00h
Menadžment u saobraćaju 29.10.2021. 16.30h
Osnovi ekonomike poslovanja 21.10.2021. 19.00h
Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 22.10.2020. 19.00h

PRVA GODINA II SEMESTAR

PREDMET
Datum ispita Vrijeme ispita
Matematika 2 18.10.2021. 19.00h
Saobraćajno pravo 27.10.2021. 19.00h
Poslovna statistika 20.10.2021. 19.00h
Engleski jezik I 26.10.2021. 19.00h
Teorija toka i saobraćajnice 28.10.2021. 16:30h

DRUGA GODINA III SEMESTAR

PREDMET
Datum ispita Vrijeme ispita
Mašinski materijali 27.10.2021. 19.00h
Saobraćajni sistemi 19.10.2021. 18.00h
Transport putnika i robe 22.10.2021. 18.15h
Tehnički elementi 28.10.2021. 19.00h
Tehnička termodinamika 25.10.2021. 16.30h

DRUGA GODINA IV SEMESTAR

PREDMET
Datum ispita Vrijeme ispita
Osnovi saobraćaja i transporta 26.10.2021. 19.00h
Saobraćajna sredstva i infrastruktura 21.10.2021. 18.00h
Elektrotehnika sa osnovama elektronike na vozilima 18.10.2021. 16:.30h
Engleski jezik II 25.10.2021. 19.00h
Motori SUS 29.10.2021. 19.00h

TREĆA GODINA V SEMESTAR

 

PREDMET
Datum ispita Vrijeme ispita
Bezbjednost saobraćaja 21.10.2021. 19.00h
Poslovni engleski jezik 25.10.2021. 19.00h
Menadžment ljudskih resursa 29.10.2021. 16.30h
Saobraćajni terminali 22.10.2021. 18.00h
Urbanizam 19.10.2021. 19.00h


TREĆA GODINA VI SEMESTAR

PREDMET
Datum ispita Vrijeme ispita
Tehnologija transporta i mehanizacija 18.10.2021. 19.00h
Saobraćajna geografija 30.10.2021. 11.00h
Poslovno i finansijsko pravo 27.10.2021. 19.00h
Projektovanje i regulisanje saobraćaja 22.10.2021. 17.30h
Transportna sredstva i uređaji 26.10.2021. 16.30h

ČETVRTA GODINA VII SEMESTAR

PREDMET
Datum ispita Vrijeme ispita
Mehanizacija i tehnologija pretovara 21.10.2021. 19.00h
Špedicija i saobraćajni terminali 25.10.2021. 18.00h
Međunarodni marketing 28.10.2021. 18.00h
Stručna praksa I 23.10.2021. 10.00h
Logistika u saobraćaju 18.10.2021. 18.00h

ČETVRTA GODINA VIII SEMESTAR

PREDMET
Datum ispita Vrijeme ispita
Mehanizacija i tehnologija pretovara 21.10.2021. 19.00h
Špedicija i saobraćajni terminali 25.10.2021. 18.00h
Međunarodni marketing 28.10.2021. 18.00h
Stručna praksa I 23.10.2021. 10.00h
Logistika u saobraćaju 18.10.2021. 18.00h