Transportno inženjerstvo – raspored predavanja

Zimski semestar školske 2021/2022 godine

I godina

  9.00-10.30 10.45-12.15 13.15-14.45 15.00-16.30 16.30-18.00 18.15-19.00
Ponedeljak       Matematika 1 (v) Matematika 1
Utorak Poslovna informatika (v)       Poslovna informatika
Srijeda     Osnovi ekonomike poslovanja (v)   Osnovi ekonomike poslovanja
Četvrtak Menadžment u  (v)       Menadžment u saobraćaju
Petak       Tehničko crt sa nacrtnom g. (V) Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

II godina

  9.00-10.30 10.45-12.15 13.15-14.45 15.00-16.30 16.30-18.00 18.15-19.00
Ponedeljak       Tehnički el. (V) Tehnička termodinamika
Utorak       Saobraćajni sistemi (V) Saobraćajni sistemi
Srijeda   Teh. Termodinamika (V)     Mašinski materijali
Četvrtak       Mašinki mat. (V) Tehnički elementi
Petak Transport putnika i robe  (V)       Transport putnika i robe

III godina

  9.00-10.30 10.45-11.30 13.15-14.45 15.00-16.30 16.30-18.00 18.15-19.00
Ponedeljak         Poslovi engleski jezik 
Utorak       Urbanizam (V) Urbanizam
Srijeda   Menadžment ljudskih  resursa (V)     Menadžment ljudskih resursa
Četvrtak       Bezbjednost saobraćaja     (V) Bezbjednost saobraćaja
Petak       Saobraćajni terminali     (V) Saobraćajni terminali
Subota            

IV godina

  9.00-10.30 10.45-12.15 13.15-14.45 15.00-16.30 16.30-18.00 18.15-19.00
Ponedeljak       Logistika u saobraćaju (v) Logistika u saobraćaju
Utorak Upravljanje saobraćajem u gradovima (v)       Upravljanje saobraćajem u gradovima
Srijeda         Špedicija i saobraćajni terminali
Četvrtak Mehanizacija i tehnologija pretovara (v)       Mehanizacija i tehnologija pretovara
Petak       Špedicija i saobraćajni terminali (V) Stručna praksa I